Blog

Blog postovi autora: Vlatka Gerbus

Brand, logo, logotip, vizualni identitet...

Što je brand? I zašto je i kako drugačiji od loga, te koji je od njih (logo vs brand) važniji za moj posao? Koja pak je razlika između loga i logotipa? Zar to sve nije jedno te isto? E, nije! Samo da se zna, ova pitanja nisu glupa, jer dan danas postoji globalno rašireno pogrešno shvaćanje kada je riječ o razlici između loga, branda i vizualnog identiteta. Iako postoje međusobna preklapanja između ta tri pojma, oni imaju različite uloge u marketinškoj priči...